Какво може да повреди филтър за твърди частици?

dpf_failure

Има няколко причини, които могат да доведат до повреда (запушване) на DPF.

Недостатъна информираност от страна на водача.

Шофирането на къси разстояния и предимно в населени места е съществен проблем. При такъв тип експлоатация на автомобила е много вероятно Вашият филтър за твърди частици да не  достига температурата необходима за регенерация.

Клапанът (EGR), който контролира рециркулацията на изгорелите  газове обратно в горивния процес. Ако този клапан задържа отворен или затворен, това ще се отрази на сместа от въздух и гориво и ще доведе до работа на двигателя с богата или бедна горивна смес. Богата смес (повече гориво от необходимото) ще доведе до запушване на DPF значително по-бързо.

Лошо качество на горивото и/или лошо работещи горивни инжектори водят до влошаване на работоспособността на двигателя и  драстично ще повишат нивото на замърсяване и сажди, което ще доведе до запушен филтър за твърди частици.

Какво трябва да направя, ако знам, че е DPF e блокиран?

При проблемен филтър за твърди, ще получите светлинна сигнализация на таблото на автомобила.

wpa78d7bc2_05_06

Незабавно трябва да закарате автомобила за преглед с диагностична апаратура. Техникът извършил диагностиката ще Ви предложи възможните решения за отстраняване на проблема.

Запушен DPF може да предизвика сериозни повреди по двигателя на Вашия автомобил.