Почистване с добавки или миене на DPF/FAP

Според състоянието на филтъра за твърди частици е възможно проблемите да се решат с добавки в горивото или чрез измиване.

Работим с качествени химически продукти и постигаме добри резултати!

За повече информацие се свържете с нас.