Принцип на работа на филтър за твърди частици DPF

 

 

 

Използваният в автомобилите с дизелови двигатели покриващи стандарта Euro-4 филтър за твърди частици DPF,  представлява метален цилиндър, запълнен със специални огнеупорни керамични материали с клетъчна структура, която е способна да задържа малки твърди частици. Всеки филтър за твърди частици DPF има определена  пропусквателната способност. След запълването му със сажди и други частици, които се отделят при изгарянето на дизеловото гориво, филтъра се нуждае от почистване от отложилите се по него твърди частици. Този процес се нарича регенерация.

Регенерацията на филтър за твърди частици DPF  бива пасивна и активна. При пасивната регенерация, саждите се изгарят  при продължителна работа на двигателя на високи обороти. Например  движение по автомагистрала. В този случай  температурата в регенериращият филтър за твърди частици достига 350-400 градуса и повече.

При движение в града или на малки разстояния, в случая когато не може да загрее DPF филтъра до нужната температура, а датчиците отчитат, че пълнотата на филтъра е над нормата, се стартира процес на активна регенерация. В цилиндърите на двигателя, след подаване на основната порция гориво, се подава още една допълнителна. Клапанът  на системата EGR се затваря, при необходимост се изменя алгоритъма на управление на геометрията на турбината. Не напълно изгорялата горивна смес, чрез изпускателния колектор попада в катализатора, които е монтиран пред регенериращият филтър за твърди частици, и там се осъществява неговото доизгаряне. При тази температура изпуснатите газове минаващи през катализатора значително се повишават. Последващото движение на загретите газове по-изпускателниата система, води до повишение на температурата в запълненият филтъра за твърди частици до 500-700 градуса. Саждите започват да изгарят. За това може да се съди по-черния дим, излизаш от тръбата на ауспуха. Моменталният разход на гориво и оборотите на двигателя се повишават.

[adrotate banner=“1″]

 

Защо се използва филтър за твърди частици DPF/FAP ?

С Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз са определени мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства. Съгласно посочената директива всички автомобили произведени след 01.01.2005 г. и предназначени за движение на територията на Европейския  съюз трябва да покриват екологичен стандарт  ЕВРО-4 . Въвеждането на този стандарт накара производителите на автомобили да променят някои технически характеристики, които позволяват да се изпускат значително по-малко вредни и опасни емисии за здравето на човека. Вещества като сажди, азотни и въглеродни оксиди и др.

Именно по тази причина, повечето автомобили с дизелови двигатели, произведени след 2004 година са оборудвани със система за неутрализация на вредните емисии.  Основен елемент от тази система  е така нареченият филтър за твърди частици – DPF/FAP (DPF – Diesel Particulare Filter/FAP – Filtre a Particules)

Самото название – «филтър за твърди частици» – пояснява и неговото предназначение: да задържа твърдите частици, който се намират в изгорелите газове на дизеловият двигател.