Машинно почистване на DPF – кога е удачно?

Когато филтърът за твърди частици е замърсен се нуждае от почистване. Заводските настройки предвиждат, че при шофиране извънградско филтърът ще се самопочисти и отново ще работи нормално. Проблемът е когато това не се случва какво да правим?

Един от класическите подходи е посредством диагностика да се включи процес на почистване – регенерация. В този случай ако филтърът има „живот“, той ще бъде като нов и безпроблемно ще функционира. Общо взето дотук са разумните методи за почистване, следващите са свързани с временно решаване на проблемите, защото не постигат 100% регенериране, а някъде 96-97%.

Един от масовите подходи е с използване на горивни добавки, който е удачен в леки случай, но икономически е необоснован.

Друг метод е посредством демонтаж на температурна сонда, вливане на специална течност и включване на принудителна регенерация, При този метод се постига почистване, но се унищожават ценните елементи и се поврежда структурата. Това е нещо като почистване на автомобил вместо с вода с шкурка. Да, той ще се почисти от калта, но боята ще бъде унищожена завинаги.

Третият вариант е машинно. Дали ще е с демонтаж или не идеята е същата. Стремежът е към почистване на филтъра, но за съжаление не могат да бъдат върнати ценните покрития в него и затова решението също е временно. Обикновено ефектът е максимум 5-10 000 км., след което няма как да се направи и рекламация за услугата и се отива към физическо и софтуерно премахване. Този метод на почистване е удачен за много нови автомобили, които са под 50 000 км. При тях проблемът може да се реши и само с една софтуерна регенерация, което се спестява на клиентите. Неслучайно и на рекламите за такива услуги не се посочват автомобили в напреднала възраст, каквито са реално страдащите от ДПФ.