Защо се използва филтър за твърди частици DPF/FAP ?

С Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз са определени мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства. Съгласно посочената директива всички автомобили произведени след 01.01.2005 г. и предназначени за движение на територията на Европейския  съюз трябва да покриват екологичен стандарт  ЕВРО-4 . Въвеждането на този стандарт накара производителите на автомобили да променят някои технически характеристики, които позволяват да се изпускат значително по-малко вредни и опасни емисии за здравето на човека. Вещества като сажди, азотни и въглеродни оксиди и др.

Именно по тази причина, повечето автомобили с дизелови двигатели, произведени след 2004 година са оборудвани със система за неутрализация на вредните емисии.  Основен елемент от тази система  е така нареченият филтър за твърди частици – DPF/FAP (DPF – Diesel Particulare Filter/FAP – Filtre a Particules)

Самото название – «филтър за твърди частици» – пояснява и неговото предназначение: да задържа твърдите частици, който се намират в изгорелите газове на дизеловият двигател.