Проблеми с филтър за твърди частици DPF/FAP, какво да правим?

Продължителността на живота на филтър за твърди частици е около 120 – 150 000 км. Ако автомобила се използва основно на къси разстояния и в градски условия, по трудно се достига до оптималните режими за регенерация и живота на филтъра DPF/FAT се скъсява допълнително с 15 – 20 %.  След необратимо запълване и невъзможност за аварийна принудителна регенерация на филтър за твърди частици се налага неговата подмяна. В зависимост от марката и модела на автомобила цената на нов DPF/FAT филтър е в диапазона от  900 до 3000 евро. За разлика от катализаторите при бензиновите автомобили, само физическото отстраняване на филтър за твърди частици, не премахва възможността от последващи проблеми с двигателя.

За да се постигне желания резултат е необходимо да се извърши физическо и софтуерно премахване (корекция на програмата за управление на двигателя) на запълнения филтър за твърди частици.

В последно време с нарастване на броя на атомобилите с проблемни филтри DPF/FAT, рязко се увеличи броя на всякакви самозвани майстори занимаващи се с изпускателни системи и диагностика, които предлагат всевъзможни магически решения за решаване на проблем с филтър за твърди частици (продухване с пароструйка, запалване, разпробиване и др.). Съветваме Ви, в стремежа си да спестите някой лев да не се доверявате на некомпетентни специалисти, които Ви обещават чудеса без да дават гаранция за това.

Представените на сайта сервизни центрове са проверени, в тях работят квалифицирани специалисти.  Там ще получите предварителна консултация и записване за диагностика на автомобила и отстраняване на DPF филтъра. И най-важното – гарантират за качеството на извършената услуга.

* В стойността на отстраняване на филтър за твърди частици е включено неговото физическо и софтуерно премахване. Възможни е и работа по пренастройка на автомобила, в случай, че DPF филтъра вече е свален другаде – физически и/или софтуерно, но не е постигнат желания резултат.

Предлагат се решения за следните марки и модели автомобили.

 

 

Премахването на амортизираният филтър за твърди частици DPF/FAP, ще доведе до увеличаване на количеството вредни емиси отделяни от вашия автомобил. Сайтът има основно информационна насоченост и  не носи отговорност за вашето отношение към природата.

 

[schema type=“organization“ orgtype=“Organization“ url=“www.ntuning.bg“ name=“Ntuning Bulgaria“ description=“Чип тунинг и премахване на филтри за твърди частици. Висококвалифициран персонал и адекватни решения“ city=“София“ postalcode=“1000″ country=“BG“ ]

 

Регенерация на филтър за твърди частици

Образуването на твърди частици в дизеловите двигатели се определя от отделни процеси при изгаряне на дизеловото гориво, такива като: подаване на въздух, впръскване, разпространение в зоната на горене. Качеството на изгаряне зависи от образуваната смес от въздух и гориво. В определените зони в камерата на изгаряне може да се наблюдават преобогатени смеси вследствие недостатъка на кислород. В този случай изгарянето ще бъде непълно и ще доведе до образуване на сажди.

Частиците на саждите – това са микроскопични малки въглеродни частици в диаметър около 0,10 микрметра. Тяхното ядро се състои от чист въглерод. Около ядрото са разположени различни въглеродни съединения, метало оксиди и сяра.

Саждите особено бързо се срастват в големи крупни частици и се явяват силни канцерогени. Те може да способстват за възникването на различни видове алергични реакции в организма на човека. Частиците сажди в нормални условия не взаимодействат с кислорода във въздуха и за това се отстраняват само за сметка на процесите на отлагане и/или последващо догаряне до състояние на CO2, което става много бавно. За това за безопасността на хората е необходим строг контрол над пълното изгаряне на горивото.

Изхвърлянето на сажди от дизеловите двигатели може да се намали чрез използване на филтър за твърди частици  (DPF, FAP).  Филтър DPF/FAP е способен на 97% да понижи съдържанието на сажди в отработeните газове. Филтърът задържа и след това окислява (изгаря) саждите при температура 500°С, което позволява да се предотврати неговото запушване. Регенерация на филтър за твърди частици става автоматично, когато автомобилът е на ход.

Филтърът DPF/FAP се състои от клетъчни филтриращи елементи, изработени от силициев карбид, капсулован в метален корпус. Силициевият филтрираш елемент се състои от съединени паралелни джъмпери – микроскопични малки канали.

Свойства на силициевия карбид определят, като прекрасен филтрираш материал. Той се характеризира с:

•             висока механична якост;

•             добра устойчивост към колебание на температурата;

•             способност да издържи на висока термическа обработка и проводимост;

•             висока износоустойчивост.

Отработените газове преминават през порестите канали на филтър за твърди частици между входящите и изходящите канали на корпуса на филтъра. При това частиците на саждите остават от страната на входа на филтъра DPF/ FAP.

Всеки филтър за твърди частици е необходимо регулярно да се почиства от сажди, за да бъде предотвратено неговото запушване и нарушение на работа. В процеса на регенерация натрупаните във филтъра DPF частици сажди изгарят при температура около 500°С. Такава температура на отработените газове може да се достигне само при работа на дизеловите двигатели с пълно натоварване.

За да може филтъра за твърди частици да се възстанови при нормални условия на експлоатация, температурата на възпламеняване на саждите се понижава с помощта на присадка (в системата FAP), при повишаване на температурата на отработените газове чрез намесата на контролния модул за управление на двигателя.

Използват се  две системи: филтър за твърди частици с използване на присадка (FAP), и без използване на присадка за горивото (DPF).

Откриване на проблеми във филтър за твърди частици DPF/FAP

Колкото по-рано бъде открит неизправен филтъра за твърди частици, толкова по-добре. Регулярната диагностика и своевременната поддръжка, ще ви помогнат да решите проблема на ранен стадии.

Симптоми, който се проявяват при проблем във филтъра DPF/FAP:
– понижаване тягата на двигателя;
– периодическо появяващи се повишения на дима при изпуснатите газове;
– повишaване  разхода на гориво;
– неустойчиви обороти на празен ход;
– повишено ниво на моторното масло в двигателя;
– неестествен, шуптящ звук при работа на двигателя;
– предупредителен сигнал на иконката на DPF филтъра на панела на приборите;

Какви са «плюсовете» при отстраняване на DPF филтъра?
– отсъствие на подобни проблеми за в бъдеще;
– възстановяване характеристиките на тягата на двигателя;
– понижение на средния разход на гориво;
– отпада необходимостта от използването на скъпо струващи моторни масла
предназначени за автомобили с DPF/FAP  филтри;
– стойността на процедурата на отстраняване е много пъти по-ниска от стойността на  нов  филтър за твърди частици;
Цената на нов DPF филтър се движи в диапазона от 900…3000 euro.

Ако икономически компонента при ремонта на вашия автомобил се явява за вас важен, а покупката на нов DPF филтър не ви устройва поради високата му стойност, то вариантът e да се отстрани. Отстраняването на DPF филтър се оказва най-оптималното и най-изгодно решение, както за вас, така и за вашия автомобил.

Та дори и за фирми, работещи в сферата на логистика и веригите на доставките, каквито са тези тук… да го кажем на шега:)

Може ли запълнен филтър за твърди частици DPF/FAP да повреди двигателя ?

Отговорът е:  Да. Използването на автомобил със запълнен филтър за твърди частици, крие  големи рискове за двигателя и може да доведе до значителни финансови разходи за последващи ремонти. Препоръчително е проблемите с филтъра DPF/FAТ да бъдат отстранявани своевременно.

При дълговременна експлоатация на автомобил с неизправен филтър за твърди частици се случва следното: Нивото на маслото в двигателя се покачва вследствие смесването му с неизгоряло гориво. Смесването на моторно масло с дизел води до намаляване на вискозитета на маслото. Уплътненията започват да изпускат. В един момент през уплътненията част от маслото навлиза в студения кръг на турбокомпресора. След това маслото преминава през интеркулера  и от  там попада в някой от  цилиндрите, което води до хидравличен удар.  Това може да доведе до сериозни повреди на двигателя, и дори до неговото физическо разрушаване.

Често, непроходимостта на филтъра DPF/FAP и високото налягане вътре в изпускателния тракт е причина за извеждане от строя на клапана EGR  – система за рециркулация на отработените газове. И обратно, неизправният клапан EGR може да стане първопричина за пълна амортизация на филтър за твърди частици.

 

Защо се използва филтър за твърди частици DPF/FAP ?

С Директива 98/69/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз са определени мерките, които следва да се предприемат срещу замърсяването на въздуха от емисии от моторните превозни средства. Съгласно посочената директива всички автомобили произведени след 01.01.2005 г. и предназначени за движение на територията на Европейския  съюз трябва да покриват екологичен стандарт  ЕВРО-4 . Въвеждането на този стандарт накара производителите на автомобили да променят някои технически характеристики, които позволяват да се изпускат значително по-малко вредни и опасни емисии за здравето на човека. Вещества като сажди, азотни и въглеродни оксиди и др.

Именно по тази причина, повечето автомобили с дизелови двигатели, произведени след 2004 година са оборудвани със система за неутрализация на вредните емисии.  Основен елемент от тази система  е така нареченият филтър за твърди частици – DPF/FAP (DPF – Diesel Particulare Filter/FAP – Filtre a Particules)

Самото название – «филтър за твърди частици» – пояснява и неговото предназначение: да задържа твърдите частици, който се намират в изгорелите газове на дизеловият двигател.