Какво може да повреди филтър за твърди частици?

dpf_failure

Има няколко причини, които могат да доведат до повреда (запушване) на DPF.

Недостатъна информираност от страна на водача.

Шофирането на къси разстояния и предимно в населени места е съществен проблем. При такъв тип експлоатация на автомобила е много вероятно Вашият филтър за твърди частици да не  достига температурата необходима за регенерация.

Клапанът (EGR), който контролира рециркулацията на изгорелите  газове обратно в горивния процес. Ако този клапан задържа отворен или затворен, това ще се отрази на сместа от въздух и гориво и ще доведе до работа на двигателя с богата или бедна горивна смес. Богата смес (повече гориво от необходимото) ще доведе до запушване на DPF значително по-бързо.

Лошо качество на горивото и/или лошо работещи горивни инжектори водят до влошаване на работоспособността на двигателя и  драстично ще повишат нивото на замърсяване и сажди, което ще доведе до запушен филтър за твърди частици.

Какво трябва да направя, ако знам, че е DPF e блокиран?

При проблемен филтър за твърди, ще получите светлинна сигнализация на таблото на автомобила.

wpa78d7bc2_05_06

Незабавно трябва да закарате автомобила за преглед с диагностична апаратура. Техникът извършил диагностиката ще Ви предложи възможните решения за отстраняване на проблема.

Запушен DPF може да предизвика сериозни повреди по двигателя на Вашия автомобил.

Може ли запълнен филтър за твърди частици DPF/FAP да повреди двигателя ?

Отговорът е:  Да. Използването на автомобил със запълнен филтър за твърди частици, крие  големи рискове за двигателя и може да доведе до значителни финансови разходи за последващи ремонти. Препоръчително е проблемите с филтъра DPF/FAТ да бъдат отстранявани своевременно.

При дълговременна експлоатация на автомобил с неизправен филтър за твърди частици се случва следното: Нивото на маслото в двигателя се покачва вследствие смесването му с неизгоряло гориво. Смесването на моторно масло с дизел води до намаляване на вискозитета на маслото. Уплътненията започват да изпускат. В един момент през уплътненията част от маслото навлиза в студения кръг на турбокомпресора. След това маслото преминава през интеркулера  и от  там попада в някой от  цилиндрите, което води до хидравличен удар.  Това може да доведе до сериозни повреди на двигателя, и дори до неговото физическо разрушаване.

Често, непроходимостта на филтъра DPF/FAP и високото налягане вътре в изпускателния тракт е причина за извеждане от строя на клапана EGR  – система за рециркулация на отработените газове. И обратно, неизправният клапан EGR може да стане първопричина за пълна амортизация на филтър за твърди частици.

 

Принцип на работа на филтър за твърди частици DPF

 

 

 

Използваният в автомобилите с дизелови двигатели покриващи стандарта Euro-4 филтър за твърди частици DPF,  представлява метален цилиндър, запълнен със специални огнеупорни керамични материали с клетъчна структура, която е способна да задържа малки твърди частици. Всеки филтър за твърди частици DPF има определена  пропусквателната способност. След запълването му със сажди и други частици, които се отделят при изгарянето на дизеловото гориво, филтъра се нуждае от почистване от отложилите се по него твърди частици. Този процес се нарича регенерация.

Регенерацията на филтър за твърди частици DPF  бива пасивна и активна. При пасивната регенерация, саждите се изгарят  при продължителна работа на двигателя на високи обороти. Например  движение по автомагистрала. В този случай  температурата в регенериращият филтър за твърди частици достига 350-400 градуса и повече.

При движение в града или на малки разстояния, в случая когато не може да загрее DPF филтъра до нужната температура, а датчиците отчитат, че пълнотата на филтъра е над нормата, се стартира процес на активна регенерация. В цилиндърите на двигателя, след подаване на основната порция гориво, се подава още една допълнителна. Клапанът  на системата EGR се затваря, при необходимост се изменя алгоритъма на управление на геометрията на турбината. Не напълно изгорялата горивна смес, чрез изпускателния колектор попада в катализатора, които е монтиран пред регенериращият филтър за твърди частици, и там се осъществява неговото доизгаряне. При тази температура изпуснатите газове минаващи през катализатора значително се повишават. Последващото движение на загретите газове по-изпускателниата система, води до повишение на температурата в запълненият филтъра за твърди частици до 500-700 градуса. Саждите започват да изгарят. За това може да се съди по-черния дим, излизаш от тръбата на ауспуха. Моменталният разход на гориво и оборотите на двигателя се повишават.

[adrotate banner=“1″]