За

Професионален диагностик на автомобили с DPF/FAP

Премахване на ДПФ с оставяне на катализатора

Ако имате проблеми с Вашия ДПФ, то ние можем да го изключим, без да премахваме катализатора!

Безопасно за замерване на газовете при неработещ катализатор. За повече информация можете да напишете кометра или да се свържете с нас.

Ако имате съмнения за точното състояние на Вашия ДПФ и дали е необходимо да го премахвате, ние предлагаме услуги за комплексна диагностика за установяване на състоянието му. Проверката често продължава над 1 час, като се провеждат и тестове в движение. Цените започват от 50 лв.

Машинно почистване на DPF – кога е удачно?

Когато филтърът за твърди частици е замърсен се нуждае от почистване. Заводските настройки предвиждат, че при шофиране извънградско филтърът ще се самопочисти и отново ще работи нормално. Проблемът е когато това не се случва какво да правим?

Един от класическите подходи е посредством диагностика да се включи процес на почистване – регенерация. В този случай ако филтърът има „живот“, той ще бъде като нов и безпроблемно ще функционира. Общо взето дотук са разумните методи за почистване, следващите са свързани с временно решаване на проблемите, защото не постигат 100% регенериране, а някъде 96-97%.

Един от масовите подходи е с използване на горивни добавки, който е удачен в леки случай, но икономически е необоснован.

Друг метод е посредством демонтаж на температурна сонда, вливане на специална течност и включване на принудителна регенерация, При този метод се постига почистване, но се унищожават ценните елементи и се поврежда структурата. Това е нещо като почистване на автомобил вместо с вода с шкурка. Да, той ще се почисти от калта, но боята ще бъде унищожена завинаги.

Третият вариант е машинно. Дали ще е с демонтаж или не идеята е същата. Стремежът е към почистване на филтъра, но за съжаление не могат да бъдат върнати ценните покрития в него и затова решението също е временно. Обикновено ефектът е максимум 5-10 000 км., след което няма как да се направи и рекламация за услугата и се отива към физическо и софтуерно премахване. Този метод на почистване е удачен за много нови автомобили, които са под 50 000 км. При тях проблемът може да се реши и само с една софтуерна регенерация, което се спестява на клиентите. Неслучайно и на рекламите за такива услуги не се посочват автомобили в напреднала възраст, каквито са реално страдащите от ДПФ.

Премахване DPF за автомобили Toyota

Премахване DPF за автомобили Toyota с гарантирано качество! За други марки – Тук

Цена за премахване на ДПФ за автомобили Toyota с промяна на софтуера на компютъра, без инсталиране на външни модули – 300-400 лв., свържете се нас за повече информация.

Само при нас софтуерно изключване на 100%, без скрити кутийки и временни решения.